5 معیار اصلی قیمت گذاری پرینتر سه بعدی

5 معیار اصلی قیمت گذاری پرینتر سه بعدی

معیار قیمت گذاری پرینتر سه بعدی (چاپگر سه بعدی) بر اساس چند فاکتور مهم تعیین می گردد. جنس بدنه از چه موادی است و شاسی بدنه از چه متریالی ساخته شده است؟ پرینتر سه بعدی چه امکاناتی (option) بر روی خود دارد. پرینتر سه بعدی قابلیت نمونه سازی…