فیلامنت

فیلامنت چیست؟

فیلامنت چیست ؟ فیلامنت (Filament) ماده اصلی مورد استفاده در پرینتر سه بعدی است. پرینتر سه بعدی یا چاپگرهای سه بعدی بدون فیلامنت کاربری ندارند و مانند خودکار بدون جوهر هستند. اما به زبان ساده باید بدانید که پرینتر سه بعدی برای ساخت قطعات سه بعدی…