پرینتر سه بعدی در طلاسازی

پرینتر سه بعدی در طلاسازی

پرینتر سه بعدی در طلاسازی جای خود را باز کرده است! این فناوری به سرعت در شاخه های مختلف صنعت و پزشکی و جواهر سازی در حال گسترش است. در حال حاضر پرینتر سه بعدی در طلاسازی در ایران، تنها در ساخت قالب اولیه طلا و جواهرات مورد استفاده قرار م…