پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی

پرینتر سه بعدی در دندانپزشکی

یکی از صنایع زیادی که به شدت تحت تأثیر چاپ سه بعدی قرار گرفته است ، دندانپزشکی است. در این مقاله قصد داریم تا درباره پرینتر و کاربرد چاپگر سه بعدی در دندانپزشکی صحبت کنیم. در طول یک دهه گذشته ، صنعت دندانپزشکی با فناوری چاپ سه بعدی م…