تحویل پرینتر سه بعدی در تهران ( مدل خانگی معمولی 3dRD ) | 3dRD پرینتر سه بعدی

محل تحویل دستگاه: تهران

نوع دستگاه: پرینتر سه بعدی خانگی 3dRD

دستگاه فوق توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (استان تهران) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست