تحویل پرینتر سه بعدی در حکیمیه شرق تهران ( مدل دستگاه صنعتی 3DRD ) | 3dRD پرینتر سه بعدی
سایر مشتریان

محل تحویل دستگاه: حکیمیه شرق تهران

دستگاه پرینتر سه بعدی صنعتی 3drd توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (استان تهران) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست