تحویل پرینتر سه بعدی در رشت ( مدل دستگاه خانگی پلاس 3DRD ) | 3dRD پرینتر سه بعدی

محل تحویل دستگاه: رشت

دستگاه پرینتر سه بعدی خانگی پلاس 3dRD توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (شهر رشت) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از چاپگرسه بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست