تحویل پرینتر سه بعدی در فردیس کرج ( مدل نیمه صنعتی پلاس 3dRD ) | 3dRD پرینتر سه بعدی

محل تحویل دستگاه: فردیس کرج

نوع دستگاه: پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی پلاس 3dRD

دستگاه فوق توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (فردیس کرج) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست