تحویل پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی پلاس در فریدونکنار | پرینتر سه بعدی 3drd
سایر مشتریان

محل تحویل دستگاه: فریدونکنار

دستگاه پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی پلاس 3dRD توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (فریدونکنار) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست