تحویل پرینتر سه بعدی در پردیس ( مدل دستگاه نیمه صنعتی پلاس 3DRD ) | 3dRD پرینتر سه بعدی
سایر مشتریان

محل تحویل دستگاه: حکیمیه شرق تهران

نوع دستگاه: پرینتر سه بعدی صنعتی 3DRD

دستگاه فوق توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (استان تهران) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست