تحویل پرینتر سه بعدی مدل صنعتی پلاس 3dRD در پرسراستان گیلان

محل تحویل دستگاه:شهر پرسر استان گیلان

نوع دستگاه: پرینتر سه بعدی صنعتی پلاس 3dRD

دستگاه فوق توسط کارشناس مجموعه 3dRD در محل مشتری محترم (استان گیلان) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید
فهرست