محل تحویل دستگاه: حضوری در 3dRD

نوع دستگاه: پرینتر سه بعدی صنعتی 3dRD

دستگاه فوق توسط کارشناس مجموعه 3dRD در فروشگاه 3dRD به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینتر 3 بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید:

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

5/5 - (1 امتیاز)