محل تحویل دستگاه: همدان

دستگاه پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی پلاس 3dRD توسط کارشناس مجموعه 3DRD در محل مشتری محترم (استان همدان) به ایشان تحویل داده شد. آموزش های مربوط به نحوه استفاده از پرینترسه بعدی به ایشان ارائه شد. دستگاه راه اندازی گردیده و قطعه بصورت تست چاپ شد.

امتیاز بدهید
به اشتراک بگذارید:

* این ویدیوها با رضایت مشتریان در سایت 3dRD منتشر شده است.*

امتیاز بدهید